گروه فلسفه و منطق لرستان
 

 

ضروب شانزده گانه

درشکل اول: حدوسط درصغری محمول ودرکبری موضوع

اگر               صغری

واگر              کبری

نتیجه : تابع اخس مقدمتین

اول

موجبه کلیه

موجبه کلیه

موجبه کلیه=منتج

دوم

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

سوم

موجبه کلیه

سالبه کلیه

سالبه کلیه=منتج

چهارم

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

پنجم

موجبه جزئیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه =منتج

ششم

موجبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

هفتم

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه =منتج

هشتم

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

نهم

سالبه کلیه

موجبه کلیه

عقیم است

دهم

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

عقیم است

یازدهم

سالبه کلیه

سالبه کلیه

عقیم است

دوازدهم

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

عقیم است

سیزدهم

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

عقیم است

چهاردهم

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه

عقیم است

پانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه کلیه

عقیم است

شانزدهم

سالبه جزئیه

سالبه جزئیه

عقیم است

درشکل اول : 4 ضرب منتج است و12ضرب عقیم.

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت