گروه فلسفه و منطق لرستان
 

 

درشکل اول :

1-     موجبه بودن صغری = مغ

2-     کلیت کبری = کب

] م= موجبه، غ = صغری وک= کلی ، ب = کبری[

 

درشکل دوم :

1-     اختلاف درسلب و ایجاب = خین

2-     کلیت کبری = کب

] خ= اختلاف، ین = مقدمتین وک= کلی ، ب = کبری[

 

درشکل سوم :

1-     موجبه بودن صغری = مغ

2-     کلیت یکی از مقدمتین = کاین

] م= موجبه ، غ = صغری وک= کلی ، این = یکی از دو مقدمه[

 

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت