گروه فلسفه و منطق لرستان
 

                                                        

بعونک یا لطیف

طرح درس گروه فلسفه شهرستان الیگودرز

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته ی تحصیلی

سابقه ی خدمت

استان ومحل خدمت

احمد قادری

فوق لیسانس

فلسفه وکلام اسلامی

18

لرستان الیگودرز

 

مشخصات کلی طرح درس

 

نوع طرح درس :  طرح درس روزانه

کتاب: منطق سال سوم دبیرستان

عنوان طرح درس : فکر وخطا ی آن

موضوع : فکر وخطای آن

صفحات : 13- 18

پایه ی : سوم دبیرستان

مدت زمان جلسه  : 90 دقیقه

تاریخ : 24/8/86

آموزشگاه : نرجس خاتون

تعداد دانش دانش آموز : 16 نفر

مدل کلاسی  : به شکل نیم دایره و 4گروه 4 نفری

نحوه ی تعامل : گروهی وبه صورت همیاری

 

1- اهداف کلی

الف:آشنایی با شیوه های درست فکر کردن وپیشگیری از خطا واشتباه در تفکر

ب:آشنایی با تعریف وفایده وموضوع منطق وارتباط میان علم منطق وسایر علوم

 

2-اهداف جزیی

دانش آموز باید :

1-با توانایی های ذهن آشنا شود.

2-تعریف فکر را بداند.

3- تعریف معرِّف ومعرَّف را با مثال یاد بگیرد .

4- حجت را تعریف کند و برای آن مثال بیاورد.

5 - تعریف علم منطق  وموضوع آن را بداند.

6- فایده ی علم منطق را تشخیص دهد.

7- علت پیدایش علم منطق را بداند.

8 موضوع علم منطق را یاد بگیرد.

9- ارتبا ط منطق را با سایر علوم بفهمد.

 

 

اهداف رفتاری

انتظار می رود پس از تدریس دانش آموز بتواند

 

حیطه های شناختی

دانش

درک وفهم

کاربرد

تجزیه وتحلیل

ترکیب

قضاوت

1 - مصادیق توانایی ذهن آدمی رانام ببرد.

*

 

 

 

 

 

2- فکر را تعریف کند.

*

 

 

 

 

 

3- معرِّف ومعرَّف رادر جمله زیر مشحص کند.

منطق:علمی است که اصول وقواعددرست اندیشیدن را می آموزد.

 

*

 

 

 

 

4- یک نمونه استدلال مثال بزند و اجزای آن رامشخص کند .

(مثال خارج از کتاب )

 

 

*

 

 

 

5- اقسام معلومات انسان را نام ببرد وبگوید در کدام خطا واقع نمی شود. چرا ؟

 

 

 

*

 

 

6- مجهولات انسان را نام ببرد وراه کشف آنان را توضیح دهد.

 

 

 

*

 

 

7-علم منطق را تعریف کند.

*

 

 

 

 

 

8- معنای این سخن را توضیح دهد. (منطق در واقع مولود بیم ونگرانی آدمی است )

 

 

 

 

 

 

9-نیازمندی علوم به منطق را توضیح دهد

 

*

 

 

 

 

                    

پیش نیازهای درس :

در این مرحله دانش آموزباید:

الف :علم را تعریف کند.

ب :اقسام آن را نام ببرد.

:- تصور وتصدیق را تعریف کند.

د : اقسام  تصور وتصدیق  را بداند و برای هر کدام مثال بزند.

 

روش تدریس :

الف:روش گروهی، با همیاری ومشارکت اعضای تیم

ب :روش پرسش وپاسخ ودرگیرکردن دانش آموزان در فرایند یادگیری.

 

رسانه های آموزشی:

کتاب درسی ، تابلو ، گچ،کتاب ها ومنابع مرتبط بادرس

 

 

فعالیت های قبل از شروع درس :

1 - سلام واحوالپرسی

3

2- حضور وغیاب

3

3- بررسی تکا لیف وحل تمرینات درس قبل

10

4- نوشتن موضوع درس در تابلو

2

5- ارزشیابی تشخیصی  "در این مرحله ازدانش آموزان پرسش های زیرسوال می شود"

الف :تفاوت ذهن وآینه چیست؟

ب: تصوروتصدیق راتعریف کنید.

ج:اقسام تصوروتصدیق رابامثال توضیح دهید.

5

 

فعالیت های حین تدریس:

ایجاد انگیزه " با ذکر مثال از نتایج اندیشه های درست ونادرست در زندگی خود دانش آموز "

3

طراحی هندسی کلاس ( گروه بندی دانش آموزان )

5

دانش آموزان به صورت فردی  از صفحه 13 الی 17 را مطالعه کنند.

15

نتایج مطالعه فردی  دانش آموزان در گروه بررسی شود.

15

نتایج به دست آمده در کلاس ارائه گردد ورفع اشکال شود.

10

درس توسط معلم جمع بندی وخلاصه آن درتابلونوشته می شود.

10

ارزشیابی پایانی: دراین بخش آزمون مختصری از فراگیران بعمل می آید ونتیجه ی آن بیان می شود.

5           

8-تعیین تکلیف : در این مرحله ازفراگیران برای جلسه آینده حل تمرینات ص 18 خواسته می شود .

2

اختتامیه : معرفی درس آینده وپایان جلسه با ذکرصلوات   

2

                         

اللُّهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍّ وَآلِ مُحَمَّدٍ

چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت