گروه فلسفه و منطق لرستان
 

قانون استنتاج:

1-تعیین حد وسط

2-مشخص کردن موقعیت حد وسط در هر دو مقدمه برای تعیین نوع شکل.

3- تطبیق شرایط انتاج هرشکل بامقدمتین خودش تامنتج وعقیم بودن آن مشخص شود.

4- درصورت منتج بودن،نتیجه نویسی:

درنتیجه نویسی :

1-                 حدوسط راحذف می کنیم .

2-                 نتیجه تابع اخس مقدمتین است.

اخس بودن نتیجه

1-                 یکی به جزئی بودن است «یعنی اگر یکی از دومقدمه جزئی باشد نتیجه حتماً جزئی است»

2-                 دیگری به سالبه بودن است «یعنی اگر یکی از دومقدمه سالبه باشد نتیجه حتماً سالبه است»

نکته 1: درشکل دوم به دلیل اختلاف مقدمتین درسلب وایجاب نتیجه همیشه «سالبه» است .ودر شکل سوم نتیجه همیشه «جزئی» است.

نکته 2: درقیاس اگر هردو مقدمه «جزئی» باشند حتماً عقیم است واگر هردو مقدمه «سالبه» باشند حتماً عقیم است.

 

پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت