گروه فلسفه و منطق لرستان
اسامی سرگروههای آموزشی درس فلسفه ومنطق ادارات تابعه استان لرستان سالتحصیلی 86

اسامی سرگروه های آموزشی درس فلسفه ومنطق ادارات تابعه استان لرستان سال تحصیلی 86-85

 

ردیف

اداره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

ساعت

روز حضور

تلفن منزل

تلفن همراه

تلفن  محل کار

1

ازنا

اسماعیل جدیدی

فوق لیسانس

25

6ساعت

سه شنبه

4227795

-

0666422053

2

الیگودرز

فاطمه ملا صالحی

لیسانس

3

6ساعت

شنبه

-

 

06642225451

3

بروجرد

علی رضا حبیبیان

فوق لیسانس

25

6ساعت

سه شنبه

3510096

-

06623506803

4

پلدختر

سید احمد شاهرخی

لیسانس

12

6 ساعت

سه شنبه

4223651

-

06634221025

5

چغلوندی

علی رضا اکبریان

فوق لیسانس

18

6ساعت

دوشنبه

3238086

-

06633633493

6

دلفان

محمود کاوه ای

فوق لیسانس

18

6ساعت

شنبه

7228482

-

06637224094

7

دورود

جمشید بهلولی

فوق لیسانس

25

6ساعت

چهارشنبه

4234753

-

06654233596

8

رومشگان

بهزاد سوری

لیسانس

14

6ساعت

یک شنبه

-

09163636377

06636523324

9

زاغه

نوروز دالوند

لیسانس

18

6 ساعت

سه شنبه

4205173

-

06633223265

10

سلسله

شیر علی جوانمرد

لیسانس

20

6ساعت

سه شنبه

5223071

-

06635222930

11

کوهدشت

فیروز سوری لکی

لیسانس

16

6ساعت

سه شنبه

-

09166337181

06636237790

12

کوهنانی

امید زیدی

لیسانس

8

6ساعت

سه شنبه

-

09166676268

06636752800

13

ناحیه دو

فریدون راستینه

فوق لیسانس

22

6ساعت

دوشنبه

4201125

-

06614210522

14

ناحیه یک

علی دهقان پور

فوق لیسانس

7

6ساعت

چهارشنبه

4214090

-

06612212631

15

ویسیان

علی سواری پور

لیسانس

12

6ساعت

سه شنبه

2283583

-

06632613441

16

استان

آذر سپهوند

فوق لیسانس

8

6ساعت

سه شنبه

4207246

09166677828

06614212103

17

استان

باقر توکلی

فوق لیسانس

23

12ساعت

سه شنبه-پنج شنبه

2211407

09166618626

06614212103

گروه فلسفه ومنطق آموزش وپرورش استان لرستان

سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

نکاتی برای تدريس

باسمه تعالی

 

توصیه هایی در خصوص تدریس:

 

 

برای تدریس موضوع باید استراتزی با توجه به موضوع اتخاذ کرد:

 

*-استراتژی ارائه مطلب از کوچک/ به بزرگ: می توان با یک مطلب پیچیده وسریع شروع کرد (نگرش کلی) ویابا یک تحلیل جزئی از یک موضوع وپدیده بزرگ شروع کرد(نگرش جزئی) ؛ می توان یک ایده کلی ووسیع ارائه داد ویا برروی یک موضوع خاص ومهم تکیه کرد.

*-استراتژی ارائه مطلب بصورت نزدیک /از بالا: می توان بی هیچ مقدمه با مسئله مربوط به موضوع درسی شروع کرد )نگرش نزدیک) ویا به توصیف منشاء وتوضیح محتوای آن پرداخت(نگرش از بالا) ودر هر حال با مسائل مرتبط با درس با ید آغاز کرد.

-برای هر جلسه از روشهای آموزشی مناسب با محتوای درس استفاده باید کرد وتصمیم گرفت  چه فعالیتی با موضوع درس مرتبط است.

-برای هر موضوع وجلسه درس می بایست  تصمیم گرفت چگونه کلاس را آماده کنیم تا آموخته های ما به دانش آموزان  به عمل تبدیل شوند.

-تسلط به فنون ارتباط .اساس کار معلم قبل از عرضه ی مطالب درسی است.

-در صورتی که  موضوع درس پیوستگی دارد رعایت آن ضروری می باشد.

- قبل از تدریس هدف از درس وموضوع تدریس را باید بیان  کرد.

-در تدریس هر موضوع از شیوه های نوین تدریس خاص موضوع باید استفاده کرد.

-تدریس باید دارای روش متناسب با هدف وموضوع درس باشد.

تدریس  می بایست با طراحی ( مهارتهای پیش از تدریس)شروع وبا اجراء(فعالیتهای ضمن تدریس ) وارزشیابی (مهارتهای بعد از تدریس) خاتمه یابد.

 

 

 

 با تشکر- باقر توکلی

سرگروه آموزشی درس فلسفه ومنطق استان لرستان

سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

مقولات عشر

چكيده :

مقولات يا اجناس عاليه ، از نظر منطقيان اسلامي ماهياتي هستند كه عقول و اذهان به آن نمي توانند احاطه داشته باشند و تعداد آنها ده عدد است .  مقوله در تقسيم اول به دو قسمت ؛ جوهر و عرض تقسيم مي شود . جوهر آن است كه قائم به ذات خود باشد . و عرض آن است كه چون در خارج موجود شود ، محتاج به موضوع است .

 

مقولات عشر

كليد واژه ها:

مقوله ، جوهر ، عرض ، مجرد ، غير مجرد .

در مورد تعداد مقولات يا اجناس عاليه(1) ، منطقيان متحدالقول نيستند . بعضي از منطقيان تعداد مقولات را چهار عدد، بعضي پنج عدد، بعضي ده عدد و بعضي از اين هم بيشتر گفته اند . منطقيان اسلامي معمولاً قول ارسطو را پذيرفته اند كه بنا بر آن تعداد مقولات ده عدد است (يك جوهر و نه عرض).  مقوله در تقسيم اول به دو قسمت جوهر و عرض تقسيم مي شود .

 جوهر: ما هيتي است كه چون در خارج موجود شود ، احتياج به موضوع ندارد .

عرض : ماهيتي است كه چون در خارج موجود شود ، محتاج به موضوع است .

اقسام جوهر :

1-     عقل : جوهر مجردي كه در فعل محتاج  ماده نيست.

2-     نفس : جوهر مجردي كه در فعل محتاج ماد ه است .

3-     صورت : جوهر غير مجردي كه حالّ در شيئ باشد .

4-     ماده يا هيولي : جوهر غير مجردي كه محل صورت است

5-     جسم :جوهر غير مجردي كه مركب از ماد و صورت  است .

 

اقسام عرض :

چنان كه گفته شد در مورد تعداد مقولات بين منطقيان اختلاف است ، اين اختلاف ، بيشتر در مورد تعداد اعراض است . به اعتقاد ارسطو ، اعراض نه عدد و به اعتقاد سهر وردي اعراض چهار عدد است ( كم ، كيف ، نسبت و حركت ) و اعراض نه گانه عبارت است از :

1- كم : عرضي است كه ذاتاً قابل قسمت و تجزيه پذير باشد . كم بر دو قسم است : 1- كم متصل : ماهیتي است كه بين اجزاء آن حد مشترك وجود داشته باشد .و آن بر دو قسم است : ثابت (يا قارّ الذات ) و غير ثابت(يا غير قارّالذات) .

الف -كم متصل ثابت بر سه نوع است : جسم تعليمي ، سطح ، خط .

كمّ متصل غير ثابت عبارت است از زمان .

ب- كمّ منفصل : عبارت است از كميتي كه بين اجزاء آن حد مشترك وجود نداشته باشد و آن انحصاراً عبارت است از اعداد.

2- كيف : كيف ، ماهيتي است كه قابل قسمت و نسبت نباشد . و آن خود بر چهار قسم است :

الف : كيف محسوس : كه عبارت است از كيفيتي كه توسط يكي از حواس پنج گانه احساس شود .

ب: كيف نفساني : كيفيتي كه در نفس حاصل مي شود و آن عبارت است از :

عواطف نفساني : مانند ؛ محبت ، شادي ، شعف ، دوستي و .....

پ: كيف استعدادي : عبارت است از توان و نيروي قبول تأثر ، يا نيروي مقابله با تأثرات  است مثل داشتن بنيۀ قوي يا بر عكس آن .

ت: كيف مخصوص به كمّ : اين قبيل كيفيتها عارض بر كميات مي شوند . مثل استقامت و انحنا كه عارض خط مي شود .

 

3- وضع : وضع عبارت است از نسبت اجزاء شئ به يكديگر و نسبت كل اجزاء شئ به محيط آن.  مثل وضع خوابيده و نشسته و ايستاده براي انسان .

4- ايْن : ايْن عبارت است از نسبت شئ به مكان يا در مكان بودن . مثل بودن علي در خانه .

5- متي : عبارت است از نسبت به شئ  به زمان معيني يا بودن در زمان معين: مانند بودن حافظ در قرن هشتم هجري.  

6- جِدَه يا مِلك يا لَه :

ملك عبارت است از احاطۀ چيزي بر چيز ديگر به طوري كه با انتقال محاط ، محيط نيز نقل مكان كند . مانند احاطه چادر بر زنان .

7- انْ يفعل :

ان يفعل عبارت است از هيئت حاصل از تأثير تدريجي چيزي در چيز ديگر در حالي كه تأثير مي كند.  مانند حالت خياط نسبت به لباس در حال دوختن آن .

8- انْ ينفعل :  

عبارت است از هيئت ناشي تأثر تدريجي چيزي از چيز ديگر ( بر عكس فعل ) در حالي كه تأ ثير مي پذيرد . مانند انجماد آب بر اثر برودت .

9-اضافه :

اضافه عبارت است از مقوله اي كه چه در مرحلۀ تصور و تعقل و چه در مرحلۀ تحقق و عينيت خارجي ، محتاج و متوقف بر تعقل يا تحقق امر ديگري مي باشد . و به تنهايي قابل تصور و یا تحقق نباشد . مثل تصور « پدري » كه با تصور « فرزندي » همراه است .

پي نوشت ها :

1- علت اينكه اين مقولات را اجناس عاليه ماهيات ناميدند  اين است كه: ماهياتي كه عقول واذهان به آن نمي توانند احاطه داشته باشند در تحت اين مقوله محصور هستند و گذشته از بعضي امور معقول مانند وجود و وجوب و امكان . يا چيز هايي كه مبادي و نهايات بعضي از انواع هستند.  ( مانند وحدت كه مبدأ عدد و نقطه كه نهايت خط است ) چيز ديگري از اعيان موجودات از اين مقولات خارج نيست .  

 

2- جوهر به اصطلاح قطب الدين شيرازي در درة التاج آن است كه قائم بالذات خود باشد ، چه وجود و چه ماهيت .

منابع :

1)      خوانساري ، محمد ، منطق صوري ، چاپ شانزدهم ، مؤسسه انتشارات  آگاه ،  تهران  ، زمستان 1372،صص125-150 .

2)      مظفر ، محمد رضا،  منطق ، چاپ پنجم ، مؤسسه انتشارات حكمت ، تهران، 1380 ،صص168-172.

3)      نصيرالدين طوسي (خواجه)، اساس الاقتباس ، تصحيح آقاي مدرس رضوي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1326، ص 34 .  

 

 

 

آذرسپهوند

عضو گروه: فلسفه و منطق

استان لرستان

سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - گروه فلسفه و منطق | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
گروه فلسفه و منطق


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت